Zapraszamy Serdecznie do Naszego Przedszkola

Pierwszy rok życia.
Dzieci mające mniej niż rok, odróżniają dorosłych oraz rówieśników od reszty świata. Próbują ich rozbawić, pokazać, jaki maja humor, zbliżają się do nich albo ich dotykają. Pod koniec pierwszego roku życia maluchy się często porozumiewają wykorzystując do tego mimiczne, albo motoryczne sposoby wyrażania emocji- śmiech, krzyk, klaskanie.
Miedzy pierwszym a drugim rokiem życia.
Dorośli są dla dzieci najważniejszymi wzorami do naśladowania. Choć pociecha ma możności spotkania rówieśników, to do zabaw z kolegami przenosi podpatrzone u dorosłych zachowania. Owe interakcje bywają bardzo różne, dzieci wymieniają się zabawkami, naśladują wzajemnie albo toczą do siebie piłkę.
Dwa lata.
W drugim roku życia umacniają się zdobyte do tej pory umiejętności. Nawet, jeśli rozwój mowy daje dziecku nowe możliwości wyrazu, to i tak kontakty z rówieśnikami dotyczą przede wszystkim przedmiotów. Pod koniec trzeciego roku życia, zachowania społeczne w obrębie grupy rówieśników maja zwykle miejsce tylko pomiędzy dwojgiem dzieci. Dotyczą rzeczy zarazem wciągających.
Między trzecim a czwartym rokiem życia.
Społeczna aktywność dziecka stale się wzmaga. Teraz mogą radzić sobie ono ze złożonymi sytuacjami, razem z innymi dziećmi nadawać kształt zabawie, znajdować swoje w niej miejsce, wyrażać własne potrzeby i mieć na względzie potrzeby innych. Jednak umiejętność życia w grupie kontroli nad swoja agresją oraz szanowania siebie i pozostałych osób już od samego początku zależy od dawanych przez rodziców przykładów i zachęty.
Jak wspomagać społeczny rozwój dziecka?
Okazuj dziecku, że je kochasz, bierz je w ramiona, tul je, czytaj mu i rozmawiaj z nim- tak często, jak tylko możesz…
Zachęcaj dziecko do zdobywania nowych doświadczeń i pomagaj mu w tym. Razem z nim ciesz się nie tylko z postępów w nauce, ale także z samych jego starań, nawet tych, które jeszcze nie doprowadziły do celu.
Pomagaj dziecku wyrażać jego uczucia: okazywać radość i smutek, rozczarowanie i oczarowanie.
Pozwalaj maluchowi samodzielnie rozwiązywać konflikty. Wtrącaj się tylko po to, aby wskazać jakieś inne wyjście z sytuacji.
Poproś dziecko by wyjaśniło, co oznacza wyraz twarzy różnych ludzi na fotografiach albo w książce z obrazkami. U dwu trzy latka ułatwi to zrozumienie otaczającego świata.
Jesteś dla dziecka podstawowym wzorem do naśladowania! Czy przestrzegasz zasad? Czy usprawiedliwiasz się przed dzieckiem, kiedy robisz błąd? Traktuj je poważnie! Dziecko to najlepsze odbicie rodziców.
Rodziców miarę możliwości pozwalaj maluchowi samodzielnie decydować o tym, którymi z czekających zadań się zajmie i w jakiej kolejności. Pozwoli mu to nauczyć się rozwiązywania problemów.