Zapraszamy Serdecznie do Naszego Przedszkola

CENNIK
Czesne 550 zł miesięcznie - do 5 godzin/ dziennie 

Czesne 650 zł miesięcznie - do 8 godzin/ dziennie


Czesne 750 zł miesięcznie powyżej 8 godzin/ dziennie 


(opłata jest stała i nie podległa odliczeniom ani zwrotowi w przypadku urlopowania lub choroby )

+ stawka żywieniowa x ilość dni / miesiąc


Opłata ta obejmuje program zajęć dydaktycznych, zgodny z wytycznymi MEN.

 

Ponadto opłata obejmuje:
Gimnastyka ogólnorozwojowa, Zabawy muzyczno - rytmiczne, Język angielski,
Bajkoterapia, Zajęcia plastyczne, Zajęcia ruchowe z elementami Ch. Knilla,

Imprezy okolicznościowe dla dzieci, Opieka logopedy wg. potrzeb.


Dla rodzeństwa zniżka 50 zł na dziecko w opłacie czesnego .


Odliczenia za nieobecności w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.

 

Dodatkowo płatne:
Baby balet ( Anisa Kids) 1x w tygodniu 30 min -110zł/ semestr
Nauka gry w szachy 1 x w tyg. 30 min - 45 zł/ miesiąc
Robotyka 2 x w miesiącu 60 min - 28 zł/ miesiąc
Małe smoki ( taekwon-do )1 x w tygodniu 30 min - 250 zł / semestr
Mini judo ( Ippon judo) 1x w tygodniu 30 min - 55 zł / miesiąc
Zajęcia rytmiczno – taneczne 1x w tygodniu 30 min100/ semestr
Szkoła narciarska ( zimą) 4 x w miesiącu 2 godz. Oferta sezonowa


Przy zawieraniu pierwszej umowy Rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę wstępną,

przeznaczoną na Fundusz Przedszkola w wysokości 500 zł