Zapraszamy Serdecznie do Naszego Przedszkola

Czesne

400 zł miesięcznie  - do 5 godzin/ dziennie

500 zł miesięcznie - do 8 godzin/ dziennie

600 zł miesięcznie powyżej 8 godzin/ dziennie 

(opłata  jest stała i nie podległa odliczeniom ani zwrotowi w przypadku urlopowania lub choroby ) + stawka żywieniowa x ilość dni / miesiąc

Opłata ta obejmuje program zajęć dydaktycznych, zgodny z wytycznymi MEN.
Ponadto opłata obejmuje:
Całoroczne ubezpieczenie dzieci, Gimnastyka ogólnorozwojowa ( 2x tyg.) Zajęcia z rytmiki ( 2xtyg.), Zabawy muzyczno - taneczne (2x tyg.), Język angielski ( codziennie), Bajkoterapia ( 1xtyg.), Zajęcia plastyczne ( codziennie), Zajęcia ruchowe z elementami Ch. Knilla ( 2 x tyg.), Edukacyjne zajęcia komputerowe ( dzieci starsze,) Przedstawienia teatralne w przedszkolu ( 1x mies.), Imprezy okolicznościowe dla dzieci, Opieka logopedy wg. potrzeb.

Dla rodzeństwa zniżka 50 zł na dziecko w opłacie czesnego .
Odliczenia za nieobecności w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.

Dodatkowo płatne:
Nauka tańca towarzyskiego i nowoczesnego 1 x w tyg. 30 min. 70 zł/ semestr

Nauka gry w szachy 1 x w tyg. 30 min 100 zł/ semestr

Robotyka 2 x w miesiącu 60 min 20 zł/ miesiąc

Baby balet 1 x w tygodniu 90 zł/ semestr,

Małe smoki ( taekwon-do )1 x w tygodniu  200 zł / semestr
Szkoła narciarska ( zimą) 4 x w miesiącu 2 godz. Oferta sezonowa
Przy zawieraniu pierwszej umowy Rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę wstępną, przeznaczoną na Fundusz Przedszkola w wysokości 500 zł