Zapraszamy Serdecznie do Naszego Przedszkola

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  • Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do Prywatnego Przedszkola "Akademia Jasia i Małgosi" otrzymują Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Jasia i Małgosi w Krakowie” na rok szkolny 2019/2020 którą wypełniają do dnia 29 marca 2019 r

  • Oddanie wypełnionej Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Jasia i Małgosi w Krakowie” na rok szkolny 2019/2020 do 29 marca 2019 r jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

  • Rodzice dzieci nowo zgłoszonych mogą składać karty do dnia 29 marzec 2019 r bezpośrednio w przedszkolu.

  • Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 08 kwietnia 2019 r

  • Wywieszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola 26 kwietnia 2019 r

  • Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola w terminie od 29 kwietnia 2019 r do 17 maja 2019 r

  • O przyjęciu dziecka nowo przyjętego do przedszkola decyduje ponadto wpłata wpisowego w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na rachunek bankowy przedszkola podany w umowie.

  • W razie rezygnacji z miejsca w Przedszkolu po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola wpisowe nie jest zwracane

  • Po 29 marca 2019 r będą przyjmowane dzieci tylko w przypadku wolnych miejsc.