Zapraszamy Serdecznie do Naszego Przedszkola

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do Prywatnego Przedszkola "Akademia Jasia i Małgosi" otrzymują Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Jasia i Małgosi w Krakowie” na rok szkolny 2018/2019 którą wypełniają do dnia 30 marca 2018 r
Oddanie wypełnionej Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Jasia i Małgosi w Krakowie” na rok szkolny 2018/2019 do 30 marca 2018 r jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
Rodzice dzieci nowo zgłoszonych mogą składać karty do dnia 30 marzec 2018 r bezpośrednio w przedszkolu.
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 05 kwietnia 2018 r
Wywieszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola 27 kwietnia 2018 r
Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola w terminie od 30 kwietnia 2018r do 16 maja 2018r
O przyjęciu dziecka nowo przyjętego do przedszkola decyduje ponadto wpłata wpisowego w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na rachunek bankowy przedszkola podany w umowie.
W razie rezygnacji z miejsca w Przedszkolu po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola wpisowe nie jest zwracane.
Po 30 marca 2018r będą przyjmowane dzieci tylko w przypadku wolnych miejsc.